Strategii de învățare care contribuie la un parcurs de succes pentru elevii de la Genesis College

La Genesis College, programele specifice International Baccalaureate® (IB) oferă elevilor un set de strategii de învățare care eficientizează asimilarea de cunoștințe și de aptitudini necesare evoluției lor academice. Elevii au acces la metode moderne de învățare, care îi ajută să își consolideze o cultură generală puternică și să își dezvolte abilități și competențe utile atât în a doua parte a liceului, cât și în viața de adult. Elevii nivelului gimnazial Genesis au acces la programul Middle Years Programme (MYP), un cadru de lucru ce facilitează aplicarea cunoștințelor asimilate în timpul cursurilor în viața de zi cu zi. Ei deprind strategii moderne de învățare, adaptate unui nivel internațional. Află mai departe care sunt acestea, dar și cum îi pot sprijini profesorii și părinții pe copii să învețe eficient!

strategii moderne de învățare

Cum pot ajuta profesorii și părinții copiii să învețe mai eficient

În cadrul Middle Years Programme se pune mai mult accent pe modul în care elevii învață decât “pe ceea ce învață“, prin dezvoltarea unor abilități de învățare, denumite Approaches to Learning Skills.

Approaches to Learning (ATL) reprezintă un set de strategii de învățare, abilități și atitudini care pătrund în mediul de predare și învățare și au ca scop dezvoltarea acelor competențe de care elevii vor avea nevoie pentru a gestiona situații complexe și a întreprinde acțiuni responsabile în viitor.

Approaches to Learning cuprinde 5 categorii de aptitudini propuse elevilor din Middle Years Programme pentru “a învăța cum să învețe”:

  • Aptitudini de comunicare
  • Gândire critică
  • Autocunoaștere
  • Abilități sociale
  • Abilități de cercetare

Aceste procese ale metacogniției le permit elevilor să ajungă la o înțelegere sporită a punctelor lor forte și a provocărilor în domeniile cognitiv și afectiv. Pentru a sprijini competențele ATL, programul Middle Years Programme subliniază importanța autoevaluării și reflecției, atât a elevilor, cât și a profesorilor.

Implementarea ATL se face în fiecare experiență de învățare, zi de zi, astfel încât elevii să aibă posibilitatea de a dezvolta cât mai multe tehnici de învățare în cadrul orelor de curs, în afara acestora sau în cadrul proiectelor la care lucrează.

Aceste tehnici de învățare sunt predate și evaluate în cadrul lecțiilor, de către profesorii noștri, pregătiți în acest sens în cadrul cursurilor de specialitate.

Programul IB Middle Years Programme le oferă elevilor oportunitatea de a-și dezvolta cunoștințe, abilități și competențe sociale, de comunicare, de cercetare, de autocunoaștere sau de gândire, indispensabile în viitor.

De asemenea, părinții au un rol important în sprijinirea elevilor în procesul de învățare. Ei pot contribui la susținerea copiilor prin asigurarea unui spațiu adecvat de studiu, stabilirea unui program pentru teme și prin comunicarea constantă cu profesorii.

sprijinirea elevilor în procesul de învățare

Metode și strategii de învățare

Abordarea International Baccalaureate® în ceea ce privește învățarea se concentrează pe dezvoltarea de aptitudini și învățare personalizată pentru fiecare elev. Elevii învață mai bine atunci când experiențele lor de învățare fac parte dintr-un context și sunt conectate cu viețile lor și experiențele trăite. 

Acest mod autonom de învățare are ca avantaje:

  • Înțelegerea diversității nevoilor de învățare
  • Dezvoltarea încrederii de a explora noi concepte și contexte de învățare
  • Pregătirea pentru următoarele niveluri de educație și pentru participarea responsabilă la viața comunității locale și globale

La Genesis College, elevii se familiarizează cu strategii de învățare diverse, eficiente, care îi mențin concentrați în procesul de asimilare a cunoștințelor și de formare a competențelor. De exemplu, o metodă de învățare este oferirea posibilității de a alege subiecte sau concepte pe care vor să le studieze, în acest mod elevii rămânând interesați și atenți la conținutul prezentat de profesori. O altă metodă de învățare este corelarea conținutului lecției cu viața elevilor, metodă prin care aceștia vor căpăta o mai bună înțelegere a importanței educației și studiului.

strategii de învățare diverse, eficiente

În cadrul Genesis College sunt folosite strategii moderne de învățare, precum: învățarea bazată pe descoperire sau investigație experimentală (elevilor nu li se dau informațiile în mod direct, ci sunt stimulați să descopere conținutul propus, prin activități care duc spre descoperirea unor tipare), învățarea bazată pe proiecte (elevii realizează sub îndrumarea profesorilor și prin colaborarea cu ceilalți colegi proiecte de importanță socială sau comunitară, devenind astfel cetățeni atenți la ceilalți, în comunitatea din care fac parte, reușind să extindă dincolo de băncile școlii, cunoștințe și abilități învățate în cadrul orelor de cursuri); învățarea conceptuală (explorându-se idei mari pentru a aprofunda înțelegerea disciplinară și a-i motiva pe elevi să facă asocieri și să transfere informațiile asimilate în noi contexte), învățarea holistică (ideea de a educa o persoană în întregime, mai mult decât a oferi o educație academică, educatorii lucrează pe plan emoțional, social sau etic). La Genesis College, prioritatea noastră este ca elevii să învețe cu pasiune, pentru a dobândi cunoștințele și competențele necesare și indispensabile în viața de adulți responsabili și independenți.